توصیه هایی برای توسعه علم اصول فقه
43 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » پاییز و زمستان 1385 - شماره 27 و 28 »(19 صفحه - از 217 تا 235)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: اصول فقه ابزار فقه است و توسعه آن باید براساس این ابزاربودن باشد. توسعه علم اصول را می‏توان براساس اصول فقه موجود و فقه مطلوب توصیه کرد. در این مقاله، نخست فقه مطلوب ترسیم و آن‏گاه محورهای توسعه اصول فقه در راستای ابزارهای فقه مطلوب توصیه شده است. این توصیه‏ها عبارتند از: 1. توسعه در ابزارهای شناخت ملاکات احکام، ابزارهای شناخت سیره‏ها و ارتکازات عقلایی و متشرعی و طرق احراز حدوث و اتصال آنها، و باز سازی قراین روایات از طریق نقد متن؛ 2. توسعه در اصول فقه حکومتی و قواعد بازشناسی احکام ثابت و متغیر؛ 3. توسعه در ابزار و قواعد شناخت موضوع؛ 4. توسعه در ابزارهای کشف نظام‏های اجتماعی اسلام؛ 5. توسعه در قواعد فقه تطبیقی میان شیعه و سنی، و اسلام و حقوق بشری. توصیه‏های حاشیه‏ای نیز عبارت‏اند از: توسعه در فلسفه علم اصول، روش‏شناسی فقه، اصول دیگر علوم اسلامی و تحولات لازم در آموزش و پژوهش اصول فقه. کلیدواژه‏ها: اصول فقه، فقه مطلوب، موضوع‏شناسی، فقه تطبیقی، فلسفه علم اصول، روش‏شناسی فقه، آموزش و پژوهش اصول فقه.