الحیادیة و الهدفیة فی القانون الدولی الإنسانی (جهت داری در حقوق بشر دوستانه)
45 بازدید
محل نشر: مجموعة مقالات ندوة الإسلام و القانون الدولی الإنسانی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/12/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی