جایگاه حکم ولایی در تشریع اسلامی
49 بازدید
محل نشر: حکومت اسلامی » تابستان 1381 - شماره 24 » (19 صفحه - از 63 تا 81)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آیا احکام اسلام توانایی اداره زندگی بشر را در همه زمان‏ها و مکان‏ها دارد؟ اهمیت این سؤال وقتی روشن می‏شود که به دو امرِ یقینی توجه کنیم؛ دو امری که اعتقاد به آن‏ها، ناخودآگاه سؤال مذکور را مهم می‏کند. اول این‏که: اسلام دین خاتم است، و در جوانب مختلف زندگی بشر دارای احکام است، و لازمه خاتمیت، آن است که احکام آن ثابت و همگانی و همیشگی باشد. دوم این‏که: زندگی بشر دائم در حال تغییر و تحول است، از سادگی رو به پیچیدگی دارد، و هر دم نیازهای جدیدی پیدا می‏شود یا شکل نیازهای گذشته‏اش تغییر می‏یابد. با توجه به این دو امر ـ که در ظاهر با هم متضاد می‏نمایند ـ چگونه است که اسلام با احکام ثابتش ادعای اداره زندگی متغیر بشر را دارد؟ در مواجهه با این پرسش سه موضع‏گیری وجود دارد: